• Wij voeren een transparante, doorzichtige, dubbele boekhouding, welke op elk moment na afsptaak kan ingekeken worden;
  • Minstens twee weken voor de algemene vergadering krijgt iedereen zijn inidviduele afrekening met facturenlijst en dit nadat de rekencommissaris de boekhouding heeft gecontroleerd. Zo krijgt iedere mede-eigenaar de tijd om zijn afrekening te controleren;
  • Het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering, rekening houdend met de wettelijke termijnen en indien nodig het houden van een bijzondere algemene vergadering;
  • Ervoor zorgen dat elke vergadering rechtsgeldig verloopt;
  • Versturen van het verslag van de algemene vergadering;
  • Wij streven naar een nauwe samenwerking met de raad van mede-eigendom. Jaarlijks trachten wij minstens twee maal per jaar samen te komen.