• Eerst en vooral wordt er een zichtrekening geopend op naam van de vereniging van mede-eigendom;
  • Op deze zichtrekening storten de mede-eigenaars maandelijks de voorschotten zodat wij de leveranciers kunnen betalen;
  • Door onze dagelijkse opvolging worden niet-betalende eigenaars een eerste maal aangemaand. Daarna volgt een aangetekende ingebrekestelling. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt het dossier overgemaakt aan een advocaat. De kosten hiervan zijn ten laste van de niet-betalende eigenaar;
  • Om al deze gegevens correct te verwerken wordt er gewerkt met een innovatief software programma. Jaarlijks krijgen de eigenaars hiervan een kostenverdeling met een gedetailleerde afrekening per private kavel;
  • Er wordt jaarlijks een kostenbegroting en kascontrole opgesteld, welke op de algemene vergadering aan de eigenaars wordt toegelicht;
  • Er wordt een tweede rekening geopend voor het aanleggen van een reservekapitaal.