• Wij komen op geregelde tijdstippen zelf ter plaatse om bepaalde zaken te contoleren.┬áDit kadert in ons proactief beheer. Door onze regelmatige contolebezoeken trachten wij de toekomstige problemen te voorkomen in plaats van deze te genezen;
  • Via verschillende informatiekanalen blijven wij voortdurend op de hoogte van de toestand van het gebouw;
  • Bijgevolg vangen wij alle klachten en problemen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw op en zorgen wij ervoor dat deze opgelost raken;
  • Ons team is 24/24u beschikbaar;
  • Voor uit te voeren werken leggen wij steeds minstens 3 offertes voor. Betaling van de leveranciers gebeurt pas na controle van de uitgevoerde werken;
  • Controle van de (onderhouds)contracten;
  • Wij beschikken over een eigen netwerk van deskundigen. Bij hoogdringendheid komen deze meteen ter plaatse om het probleem te verhelpen;
  • Opstellen van langetermijnplanning voor renovatie en verbeteringswerken.